És la salut un tema estrictament sanitari? Curar, cuidar i condicionants socials de la salut

  Joan Subirats
  Antoni Vilà
Resum

Es tracta d’una contribució al voltant dels conceptes i les relacions de la salut i les polítiques socials en els últims anys. Per això, en primer lloc, es presenten les aportacions teòriques més rellevants sobre les necessitats, els satisfactors, els drets socials, la universalitat, les capacitats i autonomia, la qualitat de vida, la llibertat, la seguretat i la participació; així mateix s’analitzen els canvis conceptuals i institucionals (de l’enfocament de la malaltia a la salut i d’allò mèdic a allò social; els determinants socials de la salut) que han contribuït a un canvi de paradigma. A continuació es tracten les noves tendències en polítiques socials, especialment les relacionades amb l’atenció a les persones que necessiten cures de llarga durada i la perspectiva sociosanitària. Finalment, s’exposa la situació de la salut i la desigualtat a Catalunya i es presenten algunes experiències.

PDF icon Download article (201.3 KB)
Paraules clau:
Salut, polítiques socials, serveis socials, sociosanitari, condicionants socials de la salut
Per a citar: Joan Subirats, Antoni Vilà (2015). És la salut un tema estrictament sanitari? Curar, cuidar i condicionants socials de la salut. Revista de Treball Social, 206, .