Els efectes psicosocials en els nens i adolescents en una situació de dol familiar. Un espai per al treball social

Irene
Casadó Cardil
Inicials: 
I.
ORCID: 
0000-0002-2738-1793
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2021.221.04
Resum

La mort d’un membre de la família és un factor estressor molt important que afecta l’estructura familiar i el seu equilibri respecte a la seva dinàmica funcional. Pot provocar conseqüències molt diferents en cadascun dels membres de la família extensa, així com interferir en l’evolució típica dels membres que la conformen.

El present article tracta sobre l’experiència del dol familiar des del punt de vista dels nens i adolescents, fent especial èmfasi en els efectes psicosocials que es poden observar en el seu desenvolupament després de la pèrdua. Es destaquen les formes d’intervenció des del treball social amb els nens i adolescents per tornar a restablir l’equilibri familiar i evitar conseqüències negatives en la seva vida immediata i futura, així com el paper que el treball social exerceix.

PDF icon Download article (177.97 KB)
Paraules clau:
Treball social, treball social sanitari, dol, sistema familiar, crisi
Per a citar: Casadó Cardil, I. (2021). Els efectes psicosocials en els nens i adolescents en una situació de dol familiar. Un espai per al treball social. Revista de Treball Social, 221, 69-87. doi: https://doi.org/10.32061/RTS2021.221.04.
Referències bibliogràfiques:

American Psychiatric Association. (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales (5.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.

Campos Toledo, L. (2015). El tema del duelo en la práctica del trabajador social. Trabajo Social, 17, 239-252.

Cánovas Leonhardt, P., Sahuquillo Mateo, P., Císcar Cuñat, E., i Martínez Vázquez, C. (2014). Estrategias de intervención socioeducativa con familias: Análisis de la orientación familiar en los servicios especializados de atención a la familia e infancia de la Comunidad Valenciana. Revista Educación XXI, 2012(2), 265-288. https://doi.org/10.5944/educxx1.17.2.11491

Col·legi de Metges de Biscaia. (2017). Guía sobre el duelo en la infància y adolescencia. Recuperat 15 novembre 2021, de http://www.cop.es/uploads/PDF/GUIA-TRATAMIENTO-DUELO.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (2012). Guía de intervención de Trabajo Social Sanitario. Generalitat Valenciana. Recuperat 15 novembre 2021, de https://studylib.es/doc/6941813/gu%C3%ADa-de-intervenci%C3%B3n-de-trabaj...

De Hoyos López, M. (2015). ¿Entendemos los adultos el duelo de los niños? Acta Pediátrica Española, 2015(2), 27-32.

Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF). (2006). Convenció sobre els Drets de l’Infant. Nacions Unides. Recuperat 15 novembre 2021, de https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Gallego, C., Tomás, E. (2016). Introducción a los métodos y técnicas de investigación cualitativa en ciencias sociales. Capítol 2. Universidad de Zaragoza.

García Ledesma, R., Mellado Cabrera, A., Illarramendi Hernández, C., i Pérez Cequera, M. (2015). Uso de técnicas con enfoque sistémico narrativo: intervención psicoterapéutica en una familia por duelo infantil. Alternativas en Psicología, 33, 8-21. http://www.alternativas.me/22-numero-33-agosto-2015-enero-2016/97-uso-de...

González Calvo, V. (2006). Trabajo Social Familiar e intervención en procesos de duelo con familias. Ponència presentada en el IV Congrés d’Escoles Universitàries de Treball Social, Saragossa. Dialnet. Recuperat 15 novembre 2021, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2002448

Herrera Santi, P. (2012). Factores de riesgo para la salud familiar: acontecimientos significativos. Revista Humanidades Médicas, 2012(2), 184-191. Recuperat 15 novembre 2021, de http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/89/122

Institut Català d’Oncologia. (2004). Modelo de Trabajo Social en la atención oncológica. Generalitat de Catalunya. Recuperat 15 novembre 2021, de http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/...

Martínez González, M., Álvarez González, B., i Fernández Suárez, A. (2015). Orientación familiar. Contextos, evaluación e intervención. Sanz y Torres.

Pedraz, A. (2004). La revisión bibliográfica. Nure Investigación, 2. CCUMA. Recuperat 15 novembre 2021, de http://webpersonal.uma.es/~jmpaez/websci/BLOQUEI/DocuI/Revision.pdf

Ponce de León Romero, L., i Fernández García, T. (2008). Trabajo Social con familias. Alianza Editorial.

Samter, N. (2012). Método de comparaciones constantes. Dins J. Paola, P. Danel i R. Manes (Comp.), Reflexiones en torno al Trabajo Social en el campo gerontológico: Tránsitos, miradas e interrogantes (p. 137-151). Universidad de Buenos Aires. Recuperat 21 març 2021, de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27629

Taguenca Belmonte, J., i Vega Budar, M. (2012). Técnicas de investigación social. Las entrevistas abierta y semidirectiva. Revista de investigación en ciencias sociales y humanidades Nueva Época, 1(1), 58-94. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperat 15 novembre 2021, de https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/7465/tecnicas_de_investi...