Els drets dels infants i dels adolescents en el context de pobresa actual

  Montse Cusó i Torelló
Resum

L’objecte d’aquest article és difondre el contingut dels dos informes elaborats per l’organització Save the Children amb relació a l’impacte que la pobresa té en les vides dels infants i dels adolescents i en la limitació dels drets reconeguts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant fa gairebé 25 anys. Els informes són el resultat d’un treball d’estudi i recerca, però també, i especialment, de la informació recollida en l’escolta i l’observació dels infants que participen dels programes de l’organització, i de les seves famílies.

PDF icon Download article (2.48 MB)
Paraules clau:
Infants, adolescents, pobresa, drets, informes Save the Children
Per a citar: Montse Cusó i Torelló (2014). Els drets dels infants i dels adolescents en el context de pobresa actual. Revista de Treball Social, 202, .