El treball social en l’atenció a persones amb malaltia crònica avançada des de l’atenció primària de salut: a propòsit d’un cas

  Marta Bonilla Ibern
Resum

Aquest article pretén definir quina és l’aportació del treball social a l’atenció primària de salut, en l’atenció a les persones amb malaltia crònica avançada (MACA) i final de vida. Quines són les àrees i possibilitats d’intervenció des d’aquesta disciplina, i com aquesta contribució suposa una millora en termes d’atenció integral, qualitat de vida, i satisfacció de les persones ateses i les seves famílies (unitat a tractar). L’article fa aquesta aproximació, combinant l’exposició d’un cas, i el seu procés de treball, amb elements teòrics que complementen i amplien la comprensió de l’abast de la intervenció social en l’atenció primària de salut.

PDF icon Download article (420.55 KB)
Paraules clau:
Atenció primària de salut, malaltia crònica avançada, atenció integral, complexitat, atenció pal.liativa
Per a citar: Marta Bonilla Ibern (2017). El treball social en l’atenció a persones amb malaltia crònica avançada des de l’atenció primària de salut: a propòsit d’un cas. Revista de Treball Social, 210, .