El treball social a Anglaterra en temps d’austeritat

  Ana Manzano i Santaella
  Olga Bazan i Jodar
Resum

Aquest article ofereix una descripció del sistema actual de serveis socials anglès i una reflexió sobre les diferències amb el sistema català i com això afecta la pràctica diària del treball social. Primer s’expliquen les principals diferències contextuals del treball social com a professió i després es resumeix el sistema sociosanitari anglès basant-se en quatre àrees: macropolítiques de benestar social, institucions sociosanitàries, funció del treballador social, usuaris i famílies. Finalment, es reflexiona sobre la pràctica del treball social a Anglaterra en temps d’austeritat.

Paraules clau:
Treball social a Anglaterra, austeritat, treball social transnacional, Regne Unit
Per a citar: Ana Manzano i Santaella, Olga Bazan i Jodar (2014). El treball social a Anglaterra en temps d’austeritat. Revista de Treball Social, 202, .