El treball comunitari. Un repte per als serveis socials bàsics

  Merche Avilés Ruiz
  Montserrat Rovira Jarque
  Bet Bàrbara Sirera
Resum

Hem fet una mirada als darrers trenta anys i fins a l’actualitat per veure quin ha estat el paper dels serveis socials bàsics en relació amb el treball comunitari. Fruit de la nostra experiència des del rol directiu, aquest article és una reflexió al voltant de les potencialitats i les dificultats dels centres de serveis socials en relació amb el desenvolupament de la intervenció comunitària. Atès el context socioeconòmic actual, volem fer una crida a la necessària posada en pràctica d’aquesta metodologia d’intervenció, ja que la realitat actual posa de manifest la necessitat de trobar respostes col.lectives a les necessitats individuals.

PDF icon Download article (2.83 MB)
Paraules clau:
Treball comunitari, complicitat, participació, responsabilitat, creativitat
Per a citar: Merche Avilés Ruiz, Montserrat Rovira Jarque, Bet Bàrbara Sirera (2014). El treball comunitari. Un repte per als serveis socials bàsics. Revista de Treball Social, 203, .