El sistema de protecció a la infància i l’adolescència de Catalunya

  Joan Mayoral Simón
Resum

El 3 de juliol de 2015 s’han complert cinc anys de l’entrada en vigor de la Llei 14/ 2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. El seu llarg procés d’elaboració, que va començar per la redacció d’un document de bases i un ampli procés participatiu, va cristal.litzar en una llei que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. Aquest text va dotar Catalunya d’una norma que incorporava una visió integral, abraçava tota la legislació sobre infància i adolescència i suposava una important transformació del sistema de protecció. Malauradament, la seva aprovació va coincidir amb una situació de greu crisi econòmica que encara perdura, la qual cosa ha afectat el seu desenvolupament i la realitat social que volia transformar. En aquest article, dividit en dues parts, analitzarem el sistema de protecció a la infància i l’adolescència de Catalunya implantat per la Llei 14/2010 i la seva evolució durant aquests darrers cinc anys. En aquesta primera part ens centrarem en les tendències actuals i en els reptes del sistema dissenyat per la Llei 14/2010 pel que fa a les institucions privades de protecció i a les públiques de suport en el medi familiar davant les situacions de risc.

PDF icon Download article (3.01 MB)
Paraules clau:
Infància, protecció a la infància, situacions de risc, situacions de desemparament
Per a citar: Joan Mayoral Simón (2015). El sistema de protecció a la infància i l’adolescència de Catalunya. Revista de Treball Social, 204, .