El projecte Carmanyola: dues experiències de treball comunitari a la comarca de la Selva

  Pep Cullel Escribano
  Laura Valls Bufias
Resum

El Síndic de Greuges contempla que “Els ajuts de menjador escolar fomenten l’accés de l’alumnat socialment menys afavorit al servei de menjador”;3 però què passa quan es redueix la dotació pressupostària en beques i les aportacions de les famílies no cobreixen el cost del menjador? És el moment que comunitat educativa i serveis municipals treballin conjuntament per cercar fórmules alternatives i innovadores. Així neix el projecte Carmanyola.

Paraules clau:
Carmanyola, empoderament, menjador escolar, projecte treball comunitari, treball en xarxa
Per a citar: Pep Cullel Escribano, Laura Valls Bufias (2015). El projecte Carmanyola: dues experiències de treball comunitari a la comarca de la Selva. Revista de Treball Social, 205, .