El paper del treballador social sanitari en una Unitat d’Identitat de Gènere infantil i juvenil, a Social Work in progress

  Agustín Bonifacio Guillén
Resum

En els últims anys a Occident s’ha donat un notable increment de visibilitat i consecució de millores per part del col.lectiu trans*. Dins d’aquest marc s’han realitzat conquestes socials i s’han desenvolupat nous serveis d’atenció i seguiment. El 2016, l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona va plantejar la necessitat de desenvolupar un circuit que millorés l’atenció i l’acompanyament dels menors que presentessin necessitats específiques derivades de la seva identitat de gènere. Aquest article, basat en la pràctica quotidiana, pretén reflexionar i proposar una guia sobre quin ha de ser el rol del treballador social sanitari en una unitat d’atenció a nenxs i adolescents trans*.

Paraules clau:
Treball social, transsexualitat, identitat de gènere, infància, sanitat
Per a citar: Agustín Bonifacio Guillén (2018). El paper del treballador social sanitari en una Unitat d’Identitat de Gènere infantil i juvenil, a Social Work in progress. Revista de Treball Social, 213, .