El paper actual dels col.lectius professionals de treball social

  Col .legi Oficial de Treball Social de Catalunya
  Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia
  Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
  Federación Europea del Trabajo Social
  Àgora de Treball Social
Resum

Si avui posem la mirada sobre nosaltres, els professionals del treball social, és totalment lògic que ens fixem també en el paper de les organitzacions que ens representen, que moltes vegades són l’únic espai de visibilització de la professió. Ens hi podem sentir més a prop o més lluny, però els col.legis i altres organitzacions oficials són els organismes que ens representen i el referent dels treballadors socials en els territoris corresponents. Per això hem volgut copsar, posant alguns exemples, com es posicionen diversos col.legis –de Catalunya, Galícia i Màlaga– davant de tres preguntes relacionades amb el present i el futur de les seves organitzacions. Igualment hem volgut saber què suposa la nostra participació en la FITS d’Europa (la Federació Internacional de Treballadors Socials), amb les paraules de la presidenta d’aquest organisme que ens dona veu al continent europeu, i a través seu a la FITS Global, a la resta del món. També ens ha semblat pertinent incloure un text d’una plataforma de professionals, “Àgora de Treball Social”, que contesta preguntes similars, que s’uneixen, com diuen ells mateixos, per enfortir el treball social i augmentar la seva capacitat de projecció.

PDF icon Download article (169.3 KB)
Per a citar: Col .legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, Federación Europea del Trabajo Social, Àgora de Treball Social (2018). El paper actual dels col.lectius professionals de treball social. Revista de Treball Social, 213, .