El model sociosanitari a Euskadi: llums i ombres de la coordinació entre sistemes

  Felix Arrieta
  Emma Sobremonte
Resum

L’espai sociosanitari ha tingut una evolució considerable a la Comunitat Autònoma d’Euskadi (CAE). Tot i les reticències inicials, es pot afirmar que l’espai sociosanitari és una realitat ja consolidada. No obstant això, la decisió de no conformar un nou sistema i les realitats d’origen desiguals dels sistemes de salut i serveis socials, així com les peculiaritats del sistema polític, fan que hi hagi encara importants dificultats i reptes de gestió. Sota el principi de coordinació, s’exposen els principals elements i claus de l’espai sociosanitari de la CAE.

PDF icon Download article (3.67 MB)
Paraules clau:
Atenció sociosanitària, treball social, serveis socials, coordinació, salut, institucions
Per a citar: Felix Arrieta, Emma Sobremonte (2015). El model sociosanitari a Euskadi: llums i ombres de la coordinació entre sistemes. Revista de Treball Social, 206, .