El futur del tercer sector i l’economia social en l’àmbit dels serveis públics: aliances i canvis d’una societat en transformació

  Oriol Illa
Resum

Apostem per una aliança estratègica entre el Tercer Sector Social i el món sanitari que enforteixi l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics. Una aliança que seria desitjable i possible en una societat que volem amb més i millors drets i on les desigualtats no prevalguin per sobre de la igualtat d’oportunitats entre persones diferents. La diferència és natural. Som diferents i és bo que així sigui. La desigualtat, no. La desigualtat és construïda per un sistema econòmic injust que erosiona la convivència i la cohesió social.

PDF icon Download article (2.55 MB)
Paraules clau:
Tercer sector, social, sanitari, desigualtat, economia social, transformació
Per a citar: Oriol Illa (2016). El futur del tercer sector i l’economia social en l’àmbit dels serveis públics: aliances i canvis d’una societat en transformació. Revista de Treball Social, 207, .