Editorial

Resum

Començàvem l’editorial del número anterior, el primer dels dos dedicats a la infància i l’adolescència, dient que el treball social històricament s’ha situat al costat dels infants i els adolescents. En aquest segon monogràfic es constata aquest fet, i els articles presenten diferents aproximacions a aquest àmbit d’intervenció.

PDF icon Download article (97.52 KB)
Per a citar: (2015). Editorial. Revista de Treball Social, 205, .