Editorial

Resum

Un cop més hem de parlar de la crisi perquè la circumstància no remet, sinó que avança i ens fa a tots més vulnerables. Ja hem tractat en números anteriors com la situació de precarietat econòmica i social que estem patint afecta la nostra tasca professional en els diferents àmbits d’actuació. Però ens sembla adient seguir aprofundint en el context de crisi que no amaina i ens obliga a seguir qüestionant el nostre dia a dia.

PDF icon Download article (90.01 KB)
Per a citar: (2016). Editorial. Revista de Treball Social, 207, .