Editorial

Resum

Amb aquest número ens presentem com a nou equip de redacció de la RTS. Hem recollit el testimoni dels anteriors equips amb responsabilitat però també amb estima, i aquest doble vessant és el que volem mantenir al llarg dels pròxims números.

El nostre objectiu és fer de la RTS una revista actual, accessible, que ampliï fronteres, que fomenti una anàlisi crítica de la realitat social i que posi en relleu les experiències professionals, així com el coneixement cientí c generat a partir de la pràctica i la recerca. Una revista que acom- panyi els treballadors i les treballadores socials d’avui.

Aquests primers mesos hem revisat els diferents processos que conformen la revista, i ho hem fet des del reconeixement i el respecte a allò que representa la RTS per a la disciplina del treball social, per a la formació de professionals i estudiants i per al desenvolupament de la professió. El resultat és el que us presentem aquí.

En aquest número hi trobareu alguns canvis fàcilment perceptibles, com el nou disseny de portada i d’interiors, i d’altres que tenen a veure amb el contingut de la revista i amb el procés de selecció dels articles publicables.

PDF icon Download article (41.24 KB)
Per a citar: (2019). Editorial. Revista de Treball Social, 215, .