Editorial

Resum

L’RTS sempre ha cregut que el món professional i l’acadèmic poden i han d’anar de bracet. Aquesta premissa ha quedat acreditada al llarg de la vida de la revista, i aquest Consell de Redacció ha mantingut el seu compromís de continuar treballant perquè l’RTS sigui un espai de trobada entre les treballadores socials en l’exercici pràctic i les que es dediquen a la docència universitària.

Si entenem el treball social com una disciplina científica de les ciències socials i no només des de l’exercici professional, cal considerar la recerca com una part inherent a la intervenció social que ens ajudarà a analitzar la realitat social en la qual intervenim; a avaluar i repensar l’acció social; a buscar noves mirades i ajustar-nos als reptes que se li plantegen al treball social. Però la recerca necessita el material que pot oferir l’exercici pràctic de la professió, requereix abordar el coneixement pràctic i la realitat a les quals les treballadores socials s’enfronten diàriament, per contribuir al creixement de la professió. Sembla evident llavors la necessitat d’establir ponts entre l’exercici professional pràctic i l’acadèmic. La pràctica professional necessita la teoria, i la història de la nostra professió ens ho recorda de manera clara.

(...)

PDF icon Download article (50.93 KB)
Per a citar: (2024). Editorial. Revista de Treball Social, 226, 5-6.
226