Editorial

Resum

Social Diagnosis, el conegut llibre de Mary E. Richmond, va ser publicat l’any 1917 quan ella tenia cinquanta-sis anys, i sovint aquest fet és reconegut com l’inici de la disciplina del treball social. No cal fer una anàlisi gaire exhaustiva del context social i històric d’aquells moments per adonar-se de la transcendència de moltes de les coses que passaven al món quan Richmond liderava la Societat d’Organització de la Caritat al seu territori. El mateix any 1917 esclatava la Revolució Russa, els Estats Units trencaven relacions diplomàtiques amb Alemanya. A Barcelona se celebraven les assembles de parlamentaris que van començar a articular importants moviments de reforma d’àmbit estatal. Feia dos anys que el doctor Abraham Flexner havia pronunciat el famós discurs titulat «El treball social és una professió?», i només faltaven dotze anys per a la creació de la primera organització de treball social d’àmbit internacional: l’Associació Internacional d’Escoles de Treball Social.

PDF icon Download article (114.97 KB)
Per a citar: (2017). Editorial. Revista de Treball Social, 211, .