Editorial

Resum

Els recorreguts que segueixen les polítiques socials són, en moltes ocasions, atzarosos, oportunistes i, fins i tot, poc creïbles. No per això hem de perdre l’esperança que arribin a bon port si les demandes són tingudes per necessàries i urgents per un gran nombre de persones afectades, més encara si venen avalades per criteris experts. Això és el que recentment s’ha esdevingut amb una antiga promesa que aborda un dels grans problemes i ineficàcies que pateixen des de fa temps molts usuaris del sistema de serveis socials.

Per als lectors de l’RTS que ens segueixen des de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol o des d’altres països i fins i tot continents, hem de dir que ens referirem a una vella aspiració de la comunitat autònoma de Catalunya però que també pot donar-se en els respectius territoris dels lectors. Amb aquesta presumpció d’universalitat ens hi referim alhora que demanem excuses per la particularitat ineludible que suposa l’anàlisi que exposem.

(...)

PDF icon Download article (57.43 KB)
Per a citar: (2023). Editorial. Revista de Treball Social, 224, 5-7.
RTS - 224
224