Editorial

Resum

L’actual equip de redacció de l’RTS conclou, amb aquest número, la seva etapa. Fa quatre anys ens vàrem presentar com un equip de transició que recollia el testimoni de la important tasca duta a terme pels equips anteriors i, tanmateix, s’orientava cap al futur amb voluntat de renovació. En aquest temps hem volgut fer de l’RTS una revista accessible, adaptada a les noves formes de comunicació i gestió del coneixement, que ampliï fronteres, que fomenti una anàlisi crítica de la realitat social, i que posi en relleu les experiències professionals, així com el coneixement científic generat a partir de la pràctica i de la recerca.

PDF icon Download article (52.59 KB)
Per a citar: (2022). Editorial. Revista de Treball Social, 222, 5-6.
RTS - 222
222