Editorial

Resum

A Catalunya sempre s’ha mostrat interès pel coneixement i el desenvolupament de les polítiques socials, el benestar social, els serveis socials i el treball social d’altres països. Prova d’això és que, tant des del naixement de centres de formació com des de l’inicide la intervenció social, sovints’ha mirat envers una varietat àmplia de països europeus i americans. D’aquí han derivat visites a escoles i centres socials per conèixerles orientacions teòriques i les practiques d’intervenció.

PDF icon Download article (92.79 KB)
Per a citar: (2014). Editorial. Revista de Treball Social, 202, .