Editorial

Resum

En aquest número ens estrenem al capdavant de la RTS amb moltes ganes de treballar en equip per oferir una revista de qualitat i que proporcioni fonaments teòrics, una revista que també doni valor a les experiències pràctiques dels treballadors socials i a la reflexió sobre la nostra intervenció, que plantegi com millorar-la tenint en compte el context actual. En definitiva, una revista que esdevingui una eina útil i un referent per als professionals i els universitaris.

PDF icon Download article (97.37 KB)
Per a citar: (2014). Editorial. Revista de Treball Social, 203, .