Editorial

Resum

Quan pensem i parlem de treball social és inevitable fer-ho des de l’imaginari de tots aquells que, d’una manera o altra, el fan possible i tenint en compte les tasques que duen a terme. Els que investiguen, creen coneixement i fan docència. Els que planifiquen i els que coneixen l’àmbit de primera mà, treballant cos a cos amb la ciutadania. Tots els que davant dels nous reptes d’un canvi social imparable es qüestionen i cerquen nous camins per contribuir a construir una societat més justa. Són, som, els professionals del treball social.

PDF icon Download article (114.63 KB)
Per a citar: (2018). Editorial. Revista de Treball Social, 213, .