Drets socials en l’àmbit de la discapacitat

  Isabel Macarulla Mercadé
Resum

L’article pretén recollir l’evolució del concepte de discapacitat, destacar les principals lleis i normatives referents a les persones amb discapacitat, sintetitzar les principals retallades que ha patit el col.lectiu en salut, benestar social, educació i finalment compartir algunes idees i reflexions a tall de conclusió.

PDF icon Download article (1.35 MB)
Paraules clau:
Drets humans, crisi, model d’estat del benestar, atenció centrada en la persona (ACP), apoderament
Per a citar: Isabel Macarulla Mercadé (2016). Drets socials en l’àmbit de la discapacitat. Revista de Treball Social, 207, .