Dona i sexualitat. Conflictes i el seu negoci. L’autoconeixement

  Lola Toledano González
Resum

L’educació patriarcal sexófoba identifica la sexualitat amb la genitalitat, la procreació, l’heterosexualitat, el matrimoni, l’home i l’edat jove. Aquest model ha exercit la seva influència eficaç i negativa (directament des de la família o mitjançant la sociabilització) en la majoria de les dones d’aquest país, provocant culpabilitat i vergonya –els dos efectes més comuns–, i produint nombrosos trastorns, temors i traumes que, a més de la seva repercussió a nivell individual i de parella (incomunicació, solitud, problemes físics i sexuals, i molt patiment) han propiciat un lucratiu negoci mitjançant fàrmacs, proves i teràpies diverses. La qüestió és si a data d’avui, finals del 2016, podem dir que la joventut ha superat els efectes d’aquesta des-educació.

PDF icon Download article (5.96 MB)
Paraules clau:
Salut i sexualitat, sexualitat femenina com a negoci, manca de desig sexual, autoconeixement afectivosexual
Per a citar: Lola Toledano González (2016). Dona i sexualitat. Conflictes i el seu negoci. L’autoconeixement. Revista de Treball Social, 208, .