Dialogar les sexualitats des d’activismes queer i transfeministes

  Lola Martínez Pozo
Resum

El present article parteix d’una desconstrucció crítica de models dominants de sexualitat en el context sociocultural i geopolític occidental, amb la intenció d’incloure i repensar des de l’àmbit del Treball Social sobre “altres” perspectives, narratives, pràctiques polítiques, imaginaris i representacions que, en relació a la sexualitat(s), la conceptualitzen com un règim polític, i proposen models alternatius de lectura i pràctica que impliquen ruptures amb les hegemonies sexuals.

PDF icon Download article (6.07 MB)
Paraules clau:
Sexualitat (s), dissidència sexual, activismes queer i transfeministas
Per a citar: Lola Martínez Pozo (2016). Dialogar les sexualitats des d’activismes queer i transfeministes. Revista de Treball Social, 208, .