Del grup a la comunitat. El poder de la paraula

  Teresa Zamanillo Peral
Resum

En aquest article s’aborden les evidències que condicionen la nostra vida (solitud, aïllament, consum, desigualtat, competitivitat, etc.) i que han format unes pautes de conducta que suposen importants inconvenients per treballar amb grups. Per tal de contrarestar la inèrcia que ens envolta, es tracten els aspectes fonamentals de la construcció dels grups: la necessitat d’unir les nostres forces, sense perdre el progrés aconseguit pel desenvolupament d’una autonomia que pot fer-nos més lliures. Amb el propòsit de conèixer el què i el com de la intervenció amb grups, aquest treball s’endinsa en l’ètica professional i en les línies metodològiques mitjançant l’anàlisi d’una sessió de grup.

PDF icon Download article (3.74 MB)
Paraules clau:
Aïllament, inèrcia, autonomia, intervenció amb grups, empatia, ètica professional
Per a citar: Teresa Zamanillo Peral (2019). Del grup a la comunitat. El poder de la paraula. Revista de Treball Social, 201, .