Definició Global del Treball Social a Melbourne (2014)

  Ana Isabel Lima Fernández
Resum

A l’article s’explica el perquè i el com del procés seguit per arribar a la nova definició global de treball social aprovada a Melbourne el 2014 per la Federació Internacional del Treball Social (FITS) i l’Associació Internacional d’Escoles de Treball Social (AIETS). Es va revisar a partir de l’anterior de 2000/2001 que va tenir una gran repercussió, però també va ser molt criticada pel seu marcat caràcter occidentalista. La nova definició inclou noves aportacions com la superació del binomi teoria i pràctica, una major vinculació en el deure de canvi social, l’apoderament i l’alliberament de les persones i el reconeixement de la diversitat i la responsabilitat col.lectiva dels pobles, llançant una imatge molt més visionària de la professió.

PDF icon Download article (1.94 MB)
Paraules clau:
Definició global, treball social, diversitat, canvi social, interacció
Per a citar: Ana Isabel Lima Fernández (2016). Definició Global del Treball Social a Melbourne (2014). Revista de Treball Social, 207, .