“Cors que bateguen” Programa d’Acompanyament Comunitari i Atenció a la Llar de la persona amb trastorn mental sever

  Cristina Páez Cot
Resum

Aquest article presenta el Programa d’Acompanyament Comunitari i Atenció a la Llar per a persones amb trastorn mental sever, que té l’objectiu d’oferir-li a la persona afectada la possibilitat de millorar la seva qualitat de vida, tant pel que fa a les qüestions quotidianes de la vida diària realitzades a la llar, com pel que fa als vincles i relacions socials que estableix al seu barri i comunitat. L’article pretén explicar els aspectes bàsics que han de tenir aquest tipus de programes que treballen a l’espai íntim i personal, la llar, i la importància de saber gestionar les emocions de la persona afectada des del moment en què se li demana un compromís i una implicació en el seu procés de canvi personal.

PDF icon Download article (2.67 MB)
Paraules clau:
Persona, emocions, acompanyar, llar, valors humans
Per a citar: Cristina Páez Cot (2013). “Cors que bateguen” Programa d’Acompanyament Comunitari i Atenció a la Llar de la persona amb trastorn mental sever. Revista de Treball Social, 200, .