Coordinació social i sanitària: mirada, anhel i procés: el model col.laboratiu de Vilanova i la Geltrú

  Arantza Rodríguez Juano
Resum

Aquest article respon al propòsit de compartir algunes idees clau que han sustentat un procés de relació i de coordinació entre els serveis d’atenció primària social i sanitària del nostre municipi. La seva lectura revela les coordenades que han orientat el nostre recorregut; unes premisses essencials que poden resultar útils a professionals i dispositius que estiguin immersos o interessats a abordar un procés anàleg. Més enllà d’aquesta experiència particular, l’article introdueix breument algunes idees que assenyalen les amenaces i la complexitat implícita en la voluntat d’integrar l’assistència social i sanitària.

PDF icon Download article (2.36 MB)
Paraules clau:
Treball en xarxa, coordinació sociosanitària, model col. laboratiu, atenció integrada social i sanitària
Per a citar: Arantza Rodríguez Juano (2015). Coordinació social i sanitària: mirada, anhel i procés: el model col.laboratiu de Vilanova i la Geltrú. Revista de Treball Social, 206, .