Converses amb Mary E. Richmond dins l’Univers quàntic d’Einstein

  Dolors Colom i Masfret
Resum

L’article recull unes converses imaginades entre Mary E. Richmond i l’autora. Són diàlegs interns que com a lectora assídua de l’obra de Richmond han sorgit espontàniament i el temps els ha anat teixint. Per aquest article, a manera de recurs literari, els diàlegs interns s’han tractat com a conversa. De cara a la lectura i per evitar confusions innecessàries, Mary E. Richmond no diu res que no hagi dit i es manté la literalitat del seu pensament. El lector, ell o ella, trobarà degudament referenciades totes les argumentacions aparegudes en el text.

PDF icon Download article (252.51 KB)
Paraules clau:
Mary E. Richmond, Abraham Flexner, treball social, diagnòstic social, professió, treball social
Per a citar: Dolors Colom i Masfret (2017). Converses amb Mary E. Richmond dins l’Univers quàntic d’Einstein. Revista de Treball Social, 211, .