Contra el diagnòstic. A propòsit dels ensenyaments de Paul Feyerabend

  Miren Ariño Altuna
Resum

Contra el diagnòstic, una picada d’ullet al mestre Paul Feyerabend,2 i a una de les seves obres més conegudes: Tractat contra el mètode, publicada l’any 1975 i reeditat nombroses vegades. Tot i que no només a ell, sinó a totes aquelles persones que han contribuït i contribueixen a entendre i a fer un treball social més humà, crític, obert al divers i col.laboratiu sense afany de domini tècnic, polític ni econòmic. En primer lloc desgranarem algunes de les debilitats del diagnòstic social. Continuarem amb algunes relacions una mica perverses entre el treball social i els serveis socials. Per acabar esbossarem alguna proposta per repensar entre totes les persones que creiem en un treball social com a praxi col.laborativa des d’una posició d’horitzontalitat més que en un treball social controlador i administrador de béns i serveis.

PDF icon Download article (262.17 KB)
Paraules clau:
Diagnòstic social, límits, poder, propostes
Per a citar: Miren Ariño Altuna (2017). Contra el diagnòstic. A propòsit dels ensenyaments de Paul Feyerabend. Revista de Treball Social, 211, .