Avaluació de resultats d’un model d’atenció psicosocial en cures pal·liatives

Carme
Guinovart i Garriga
Inicials: 
C.
Assumpta
Guiteras i Soley
Inicials: 
A.
Resum

Les cures pal·liatives, d’implantació recent al nostre país, ofereixen un camp professional important per al treball social. El model d’atenció que requereix el seu desenvolupament, basat en una atenció integral de tots els problemes que genera la situació de malaltia terminal i la necessitat d’atendre el malalt i la seva família com a una unitat, fa que la feina del treballador social hagi estat bàsica ja des de les primeres experiències als “Hospice” anglesos com aquí al nostre país.

El treball social, juntament amb la psicologia i la psiquiatria, forma el que s’ha anomenat àmbit psicosocial de l’atenció en cures pal·liatives. Després d’uns anys inicials dedicats a implementar recursos específics i agafar experiència assistencial, el treball social s’ha consolidat com la disciplina psicosocial bàsica dels equips de cures pal·liatives de Catalunya.

PDF icon Download article (4.43 MB)
Paraules clau:
Cures pal·liatives, atenció psicosocial, metodologia d'intervenció, avaluació, recerca
Per a citar: Guinovart i Garriga, C., Guiteras i Soley, A. (2023). Avaluació de resultats d’un model d’atenció psicosocial en cures pal·liatives. Revista de Treball Social, 225, 95-129.
Referències bibliogràfiques:

Alexander, D. A. Psychological social research. En Doyle D., Hanks G., McDonald N. Eds. Oxford Textbook of Medicine. New Yok. Oxford University Press, 1993; 3.4: 9296

Alexander, David A. Psychological / Social research. Oxford Textbook of palliative medicine. (Cap. 3.4) Oxford University Press. Oxford, 1993.

Barnes, Goreil fill. Working with Families. Practical Social Work. British Association of Social Wolkers. Macmillan Education LTD. Honkong, 1988.

Billings, Depression: Palliative Medicine update. J Palliat Care 1995: 11 (1): 48-54

Blanch, Josep Ma. Psicologías Sociales. Ed. Hora S.A. Barcelona, 1982.

Bruera, E., Kuehn, N., Miller, N. J., Selmuser, P., Macmillan, K., The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care 1991; 7: 6-9

Casey, P. Depression in the dying - disorder or distress? Progress in Palliative Care 1994; 2: 1-3.

Cassileth, W., Edward, J., Barrie, R. Methodologic issues in Palliative Care Psychosocial Research. J. Palliat Care, 1989; 5 (4): 5-11

Escartín Caparrós, M.ª José. Manual de Trabajo Social. Colección Amalgama. Editorial Aguaclara, Alicante, 1992.

Escola Universitària Treball Social, EUTS. Treball Social. Conceptes i eines bàsiques, ICESB. Barcelona, 1989.

Gómez-Batiste Et Al., X. Cuidados Paliativos en Oncología. Ed. JIMS. Barcelona, 1996.

Grimberg, L. Culpa y depresión. Estudio Psicoanalítico. Ed. Paidós. Barcelona.

Grobe. M. E., Ahmann, D. L, Listrup, D. M. Needs assessment for advanced cancer patients and their families. Onc. Nursing forum 1982; 9 (4): 26-30

Guinovart, C. et al. “Trabajo Social y Cuidados Paliativos”. Revista de Trabajo Social (n.° 14) Enero, 1993.

Higgingson, I., Wade, A., McCarthy, M. Palliative care: views of patients and their families. BMJ 1990; 301: 277-281.

Kane, R. L., Klein, S. J., Bernstein, L., Rothenberg, R., Wales, J. Hospice Role in alleviating the emotional stress of terminal patients and their families. Med Care 1985; 23: 189-97.

Kisnerman, N. Introducción al Trabajo Social. Colección Teoría y Práctica del Trabajo Social. Ed. Humanitas. Buenos Aires, 1989.

Kristjanson, L. J. Quality of terminal care: Salient indicators identified by families. J. Palliat Care 1989; 5 (1): 21-28.

McCarthy, M., Higgingson, I. Clinical Audit by a palliative care team. Palliat Med 1991; 5: 215-221

Maguire, P. Faulkner. How to do it? communicate witb cancer patients. Handling bad news and difficult questions. BMJ, 1988; 297: 907-909.

Malugani, Marilla. Las Psicoterapias Breves. Col. Biblioteca de Psicología. Ed. Herder. Barcelona, 1990.

Massie, M. J., Holland, J. C. Overview of normal reactions and prevalence of psychiatric disorders. En: Holland J. C. Rowland J. C., eds. Handbook of psychooncology. Nueva York: Oxford University Press, 1990; 273-283.

Monroe, B. Social Work in Palliative Care. Oxford Textbook of palliative Medicine (Cap. 9). Oxford University Press. Oxford, 1993.

Mor, V., Guadagnali, E., Wool, M. The role of concrete services in cancer care. Avd Psychosom Med 1988; 18: 102-118

Nelson-Jones, Richard, Practical Counselling and Helping Skills. Cassell. London, 1997.

Parkes, C. M., The first year of bereavement: A longitudinal study of the reaction of London widows to the death o their busbands. Psychiatry 1970; 33: 444.

Philpot, Terry. Last things. Social Work with the dying and Bereaved. Community Care. Reed Business Publishing, Suffolk, 1989.

Robertis, Cristina de. Metodología de la Intervención en Trabajo Social. Ed. El Ateneo. Barcelona, 1992.

Rowland, J. M. Intrapersonal Resources, En: Holland J. C., Rowland J. Eds: Handbook of psychOoncology. Nueva York: Oxford University Press, 1990; 44-58.

Salzberger, Isca. - Wittenberg, La relación asistencial. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1998.

Serrano, Sebastià. Elogi de la passió pura. Ed. Planeta. Barcelona, 1990.

Servei Català de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Estàndards de Cures Pal·liatives. Col. Quaderns de Cures Pal·liatives. Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives. Barcelona, 1995.

Servei Català de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Treball Social en Cures Pal·liatives. Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives.

Smith, Carole. Trabajo Social con moribundos y su familia. Ed. Pax México. México DE, 1988.

Sobel, H. J. Eds., Bebaviour therapy in terminal care. Cambridge: Ballinger, 1981.

Stedeford, A. Couples facing death. Insatisfactory communication. BMJ 1985; 291: 1711-1713.

Vachon, M. Counselling and psychoterapy in palliatte Hospice care: a review. Palliat Med 1988; 2: 36-50

Vachon, M., Kristjanson, L., Higgingson, I. Psychosocial issues in Palliative Care: the patient, the family and the process and outcome of care. J Pain Symptom Manage 1995; 10 (2): 142-150.

Watzlawick, et al, P. Teoría de la Comunicación humana. Col. Biblioteca de Psicología. Ed. Herder. Barcelona, 1985.