Atenció integral centrada en la persona

  Dolors Bascompte
  Mercè Laborda
  Mª Carme Sabater
Resum

La Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS) és una entitat que defensa els interessos tant dels usuaris de la sanitat com dels serveis socials. Un dels nostres objectius és aconseguir integrar el model social i sanitari, centrat en les persones, per cobrir les seves necessitats amb una visió conjunta, ha de ser l’objectiu prioritari de tots els professionals implicats i el primer pas per tal d’evitar les iniquitats i desigualtats en salut. Per tal que això es dugui a terme cal voluntat política, implicació dels professionals i coresponsabilitat dels usuaris.

PDF icon Download article (1.39 MB)
Paraules clau:
Persona, atenció integral, dependència, determinants de la salut, voluntat política
Per a citar: Dolors Bascompte, Mercè Laborda, Mª Carme Sabater (2015). Atenció integral centrada en la persona. Revista de Treball Social, 206, .