Atenció integrada. Oportunitat, repte, necessitat? Transformant l’atenció a les persones

  Esther Sarquella
  Albert Ledesma
  Carles Blay
  Joan Carles Contel
  Assumpció González
  Lluís Viguera
Resum

L’atenció social i sanitària integrada està esdevenint un tema central en l’agenda dels serveis socials i sanitaris a Catalunya. Aquest nou model d’atenció requereix una transformació profunda en el conjunt del sistema sanitari i del sistema de serveis socials. Per a poder catalitzar aquesta transformació el Govern català va posar en marxa el febrer del 2014 el PIAISS. Aquest Pla està promovent, amb visió poblacional i d’implementació territorial, un conjunt de projectes, tots orientats a poder garantir a Catalunya un nou model d’atenció capaç d’aconseguir uns millors resultats en salut i benestar, una millor experiència en l’atenció per part de les persones i un ús òptim dels recursos disponibles, assegurant una atenció planificada, proactiva, coordinada i continuada; garantint una resposta equilibrada a les necessitats d’atenció social i sanitària; i promovent una atenció de base comunitària i de proximitat

PDF icon Download article (4.07 MB)
Paraules clau:
Atenció integrada, atenció centrada en les persones, territori
Per a citar: Esther Sarquella, Albert Ledesma, Carles Blay, Joan Carles Contel, Assumpció González, Lluís Viguera (2015). Atenció integrada. Oportunitat, repte, necessitat? Transformant l’atenció a les persones. Revista de Treball Social, 206, .