Apunts sobre l’ofici de supervisora

Teresa
Aragonès Viñes
Inicials: 
T.
Resum

Amb aquest article faig un recorregut pel que ha estat per a mi el fet de ser i fer de supervisora des del treball social com a autònoma i en l’exercici lliure de la professió en els darrers 20 anys.

El contingut recull aspectes vivencials i altres de caràcter conceptual, tècnic i metodològic a l’entorn d’aquesta pràctica que situo en tres apartats: en el primer, una anàlisi d’aquelles experiències professionals i personals que van influir en aquesta opció professional; en el segon, donar compte de les raons que justifiquen la necessitat d’espais de supervisió, explicant alhora què és i què pot aportar la supervisió; i finalment, descriure les modalitats de supervisió amb què més he treballat, fent un esment especial a la supervisió en contextos institucionals, amb equips interdisciplinaris i amb grups de professionals.

PDF icon Download article (174.32 KB)
Paraules clau:
Supervisió, formació permanent, anàlisi de la pràctica professional, metodologia de la intervenció social, subjectivitat, complexitat, institució, treball en equip, grup
Per a citar: Aragonès Viñes, T. (2023). Apunts sobre l’ofici de supervisora. Revista de Treball Social, 225, 149-166.
Referències bibliogràfiques:

DE ROBERTIS, C. Metodologia de la intervención en trabajo social. Buenos Aires: El Ateneo, 1988. ISBN: 950-02-6295-9

ERPENBECK, M. “La intervisió i els seus fonaments”, en RTS, núm. 163 (setembre 2001), pàg. 48-58. ISSN: 0212-7210

FERNÁNDEZ BARRERA, J. La supervisión en el trabajo social. Barcelona: Paidós, 1997. ISBN: 84-493-0440-7

LEAL, J. “Diálogo con Valentín Barenblit acerca de la supervisión institucional en los equipos de Salud Mental”, en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (octubre 1993), pàg. 41-55. ISSN: 0213-361

LONGRES, John. Introducción a la supervisión. Barcelona: GITS, 1976.

PICHON RIVIERE, E. El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social (1). Buenos Aires: Nueva Visión, 1978. ISBN: 950-602-000-0

ROSSELL, T. La entrevista en el treball social. Barcelona: EUGE, 1987. ISBN: 84-7279-305-2

SALZBERGER-WITTEN-BERG, I. La relación asistencial. Buenos Aires: Amorrortu, 1970.

SENNET, R. El respeto. Barcelona: Anagrama, 2003. ISBN: 84-339-6197-7

SENNET, R. El artesano. Barcelona: Anagrama, 2009. ISBN: 978-84-339-6287-4

TONON, G.; ROBLES, C. i MEZA, M. La supervisión en trabajo social: una cuestión profesional y académica. Buenos Aires: Espacio, 2004. ISBN: 950-802- 181-0

WILLIAMSON, M. Supervisión en servicio social de grupo. Buenos Aires: Humanitas, 1969. ISBN: 950-582-115-8

ZAMANILLO, T. Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana. Madrid: Editorial Síntesis, 2008. ISBN: 978-84-975656-8-4