Algunes reflexions filosòfiques sobre la manera de concebre la mort

  Sergio Ramos Pozón
Resum

Tot el que està vinculat amb la mort sempre ha suscitat grans debats i ha generat un gran volum de reflexions i interpretacions, que procedeixen de disciplines ben diverses. La forma com hem concebut la mort també ha sofert variacions significatives al llarg dels segles. El nostre objectiu en aquest article se centra, en primer lloc, en fer un esbós d’algunes idees procedents d’alguns filòsofs clàssics de la història de la filosofia per veure com s’ha caracteritzat i com s’ha reflexionat sobre la qüestió. En segon lloc, desitjaríem mostrar com han anat evolucionant els valors i les creences a l’entorn de la mort. Per últim, aportem algunes reflexions ètiques sobre l’actual escenari en el que apareix la mort, i s’arriba a la conclusió que s’estan recuperant certes tradicions i conceptualitzacions d’etapes anteriors.

PDF icon Download article (236.74 KB)
Paraules clau:
Mort, filosofia, valors, creences, ritus funeraris
Per a citar: Sergio Ramos Pozón (2017). Algunes reflexions filosòfiques sobre la manera de concebre la mort. Revista de Treball Social, 210, .