6è Congrés Català de Salut Mental. Migracions, exili i refugi: drets humans i salut mental

  Teresa Rossell Poch
Resum

L’actual drama dels refugiats que busquen asil a Europa és motiu d’interès i preocupació per als professionals que treballen en l’atenció a la salut mental. Aquesta situació posa al descobert nombroses fragilitats en les persones i les relacions socials i la necessitat d’incrementar el coneixement i el compromís ètic per donar respostes que millorin la convivència i la integració social. El Congrés pretenia esdevenir un fòrum on es poguessin analitzar diferents aspectes d’aquesta complexa problemàtica.

PDF icon Download article (168.52 KB)
Paraules clau:
Migració, exili, refugi, drets humans, salut mental
Per a citar: Teresa Rossell Poch (2017). 6è Congrés Català de Salut Mental. Migracions, exili i refugi: drets humans i salut mental. Revista de Treball Social, 211, .